Michelle Wijnant

Biografie Michelle Wijnant

 

Michelle Wijnant is juridisch adviseur bij ICTRecht. Binnen ICTRecht houdt Michelle zich voornamelijk bezig met alle juridische aspecten rondom privacy. Voorafgaand aan haar functie bij ICTRecht heeft Michelle de Engelstalige master ‘Law and Technology’ gevolgd aan Tilburg University. Gedurende deze master heeft zij bij een tweetal advocatenkantoren stage gelopen. Daarnaast is zij in het bezit van een Cambridge Advanced English (CAE) certificate. Haar masterthesis heeft ze geschreven over het effect van de inwerkingtreding van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op het Nederlandse rechtssysteem. Hiervoor heeft zij zich zowel in het Nederlandse als Europese rechtssysteem verdiept. Michelle Wijnant is een van de sprekeres op de Discovery Days.

 

back to top